Uw rentelasten vastleggen op ongekend lage niveaus?

Waarbij kunnen we u van dienst zijn?

Renterisico's Renterisico's

Veel ondernemingen zijn gefinancierd op basis van  de Euribor rente. Een Euribor stijging van 1% betekent voor elke EUR 10 miljoen aan financiering, EUR 100.000,- hogere rentelasten per jaar. De huidige rentemarkt biedt uitstekende mogelijkheden om uw organisatie te beschermen tegen oplopende rentes in de toekomst en tegelijk uw rentelasten langdurig vast te leggen op ongekend lage niveaus. Hoe pakt u dit aan?

Banken sluiten bij voorkeur rente-instrumenten af op basis van ‘execution only’ (zonder advies). Dit betekent dat u zelfstandig moet bepalen op welke wijze u uw renterisico optimaal kunt afdekken en of de pricing van het af te sluiten rente-instrument klopt en marktconform is. Door gebrek aan inzicht in de prijsvorming betalen bedrijven vaak jarenlang een (veel) te hoge (swap)rente. Om dit te voorkomen zetten we graag voor u de voor- en nadelen van de verschillende afdekmogelijkheden op een rij en ondersteunen we bij het afsluiten van een maatwerk renteafdekking.

Wilt u meer weten? Neem contact op met ons op 030-2328200 of per email op [email protected].

Waarom ICC?

  • ICC brengt uw (treasury) kennis op het niveau van de bank, of hoger
  • ICC onderhandelt samen met u met uw bank, waardoor u scherper bediend wordt
  • ICC legt alle details, ook uw bankmarge besparing, vast in een ‘Trade Recap’
  • ICC levert essentiële input bij juridische geschillen inzake rentederivaten
  • ICC voorkomt dat u benadeeld wordt of een te hoge rente betaalt
  • ICC kan alle mogelijke rentederivaten onafhankelijk waarderen voor u of uw accountant

Hoe verdienen banken geld aan het afsluiten van rentswaps? En hoe voorkomt u dat u te veel betaalt? Vraag hieronder de Whitepaper 'Verborgen bankmarges in renteswaps’ aan.