Uw rentelasten vastleggen op ongekend lage niveaus?

Waarbij kunnen we u van dienst zijn?

Uw renterisico Uw renterisico

Voor de meeste organisaties bestaat het renterisico uit een stijgende Euribor rente. Een stijging van 1% betekent voor elke 10 miljoen euro die tegen een variabele rente geleend is, 100.000 euro hogere rentelasten per jaar. Wij adviseren bedrijven, vastgoedbeleggers, zorginstellingen, woningcorporaties en andere semipublieke organisaties met leningenportefeuilles die in grootte variëren van tien miljoen tot vele honderden miljoenen euro’s.

De huidige rentemarkt biedt uitstekende mogelijkheden om uw organisatie te beschermen tegen een oplopende rente in de toekomst en tegelijk uw rentelasten langdurig vast te leggen op ongekend lage niveaus. Hoe pakt u dit het beste aan?

Vaak verplicht uw bank u een gedeelte van uw renterisico af te dekken.

In de praktijk zien we dat de banken daarbij aansturen op rentederivaten met een hoge salesmarge. Veelal zijn er betere alternatieven. ICC zet graag de voor- en nadelen van de verschillende afdekmogelijkheden op een rij, zodat u een goede afweging kunt maken.

Waarom ICC?

  • Samen met ICC voert u een professioneel renterisicobeheer
  • Een goed afgewogen keuze voorkomt ‘spijt achteraf’
  • Onze adviseurs voorkomen dat u benadeeld wordt of te veel betaalt
  • U beschikt over de beste onafhankelijke pricingssystemen in de markt
  • Onze ‘Trade Recap’ geeft u alle details, ook uw besparing, zwart op wit

Als één van de weinige onafhankelijke adviseurs beschikt ICC over dezelfde kostbare systemen als de banken en kunnen wij van ieder rente-instrument de kostprijs voor de bank bepalen en zien wat de bank aan marge tracht te nemen. Deze twee samen bepalen uiteindelijk het renteniveau dat u gaat betalen.

Door ICC in te schakelen bij het afsluiten van een nieuw rentederivaat of bij het herstructureren van bestaande renteswaps, kunt u aanzienlijk lagere rentetarieven en besparingen op uw rentelasten realiseren. Voor meer informatie over het afsluiten van rentederivaten kunt u contact opnemen met Auke Middel.

Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant

Door de beperkte toepasbaarheid van het 'Herstelkader Rentederivaten' blijft er volop discussie tussen ondernemers en hun banken over in het verleden afgesloten renteswaps. ICC verzorgt regelmatig onafhankelijke ‘expert opinions’ waarin zij beoordeelt of het afgesloten product passend is geweest en welke alternatieven wellicht beter geschikt zouden zijn geweest. We maken goed gedocumenteerde schadeberekeningen en onze rapportages zijn met veel succes door gespecialiseerde advocaten ingezet in onderhandelingen met de bank en in gerechtelijke procedures. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron Albregt.

Ron Albregt
Ron Albregt
Senior Consultant

ICC is gespecialiseerd in het verzorgen van (bank)onafhankelijke Marked-to-Market waarderingen van alle mogelijke rente- en valutaderivaten. Wij doen dit voor grote ondernemingen die in hun maand-, kwartaal- of jaarrapportages niet willen volstaan met de door de bank opgegeven waarde, maar ook voor accountantskantoren.

Ben u geïnteresseerd in een snelle, accurate waardering van uw derivatenportefeuille? Inclusief een heldere toelichting en tegen vaste lage kosten? Wij kunnen uitstekende referenties en voorbeeldwaarderingen overleggen. Neem contact op met Michel Hensen.

Michel Hensen
Michel Hensen
Senior Consultant

Uit de praktijk

UPDATE: Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK)

woensdag, 5 juli 2017
Ron Albregt
Het definitieve ‘Uniform Herstelkader Rentederivaten’ ligt er al weer even en de banken zijn inmiddels begonnen met het beoordelen van de derivatendossiers. In eerste instantie met de dossiers van relaties die zijn ondergebracht bij de afdelingen Bijzonder Beheer. De beoordeling gaat echter langzaam en moeizaam. Lees verder

‘Draghi zet rentemarkten in beweging’ – verdere rentestijging in 2017 aannemelijk

woensdag, 28 juni 2017
Auke Middel
In januari van dit jaar hebben we geschreven over een belangrijke trendomdraai omhoog van de rentemarkten in 2016 en dat een verdere verwachte stijging dit jaar reëel is. Hoe zijn de ontwikkelingen tot nu toe? De lange rente (op 10-jarige Duitse staatsobligaties) stond begin dit jaar nog op 0,15% en is sindsdien per saldo gestegen met 21 basispunten tot het huidige percentage van 0,36%. Lees verder

Uw adviseurs

Ron Markus
Ron Markus
Senior Consultant
Jan van den Hoek
Jan van den Hoek
Senior Consultant
Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant
Michel Hensen
Michel Hensen
Senior Consultant
Ron Albregt
Ron Albregt
Senior Consultant