Uw rentelasten vastleggen op ongekend lage niveaus?

Waarbij kunnen we u van dienst zijn?

Renterisico's Renterisico's

Voor de meeste organisaties bestaat het renterisico uit een stijgende Euribor rente. Een stijging van 1% betekent voor elke 10 miljoen euro die tegen een variabele rente geleend is, 100.000 euro hogere rentelasten per jaar. Wij adviseren bedrijven, vastgoedbeleggers, zorginstellingen, woningcorporaties en andere semipublieke organisaties met leningenportefeuilles die in grootte variëren van enkele miljoenen tot vele honderden miljoenen euro’s.

De huidige rentemarkt biedt uitstekende mogelijkheden om uw organisatie te beschermen tegen een oplopende rente in de toekomst en tegelijk uw rentelasten langdurig vast te leggen op ongekend lage niveaus. Hoe pakt u dit aan?

Vaak wordt u door uw financier verplicht een groot gedeelte van uw renterisico af te dekken. In de praktijk zien we dat daarbij aangestuurd wordt op rentederivaten met een hoge salesmarge. Veelal zijn er betere alternatieven. ICC zet graag de voor- en nadelen van de verschillende afdekmogelijkheden op een rij, zodat u een goede afweging kunt maken.

Heeft u in het verleden een renteswap afgesloten? Heeft u een discussies met uw bank hierover? Denkt u recht te hebben op een schadevergoeding, al dan niet uit hoofde van het Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK)? Wacht u al geruime tijd op een voorstel van uw bank en wilt u nu al weten waar u aan toe bent? Of heeft u al een voorstel van uw bank ontvangen en wilt u dit laten checken? Neem gerust contact met ons op.

Waarom ICC?
 

  • Samen met ICC voert u een professioneel renterisicobeheer
  • Een goed afgewogen keuze voorkomt ‘spijt achteraf’
  • Onze adviseurs voorkomen dat u benadeeld wordt of te veel betaalt
  • Onze ‘Trade Recap’ geeft u alle details, ook uw besparing, zwart op wit
  • Levert essentiële input bij geschillen inzake rentederivaten 
  • ICC kan alle mogelijke rentederivaten onafhankelijk waarderen voor u