Uw continuïteit en uw verzekeringen

Waarbij kunnen we u van dienst zijn?

Continuïteitsrisico’s Continuïteitsrisico’s

Uw continuïteit en uw verzekeringen
 

Een belangrijk deel van de organisaties die met serieuze incidenten te maken krijgt, denk hierbij aan een grote brand of het verliezen van een grote opdrachtgever, kan jarenlang zijn doelstellingen niet realiseren. Belangrijker nog, een groot deel gaat failliet. Dit ondanks het feit dat de verzekeringsmaatschappij de schade heeft vergoed.

Vragen die elke organisatie zich zou moeten stellen zijn:

 • Hebben we onze grootste risico’s echt goed in beeld?
 • Welke maatregelen hebben we getroffen om de risico’s te beheersen? Is de continuïteit van de bedrijfsvoering, ook in een crisissituatie, gewaarborgd?
 • Kunnen we onze klanten behouden en worden alle kosten die we moeten maken wel vergoed?

Kortom, sluiten uw verzekeringen en crisisplannen aan op de risico’s die uw organisatie loopt en zijn deze in evenwicht met het risicoprofiel van uw organisatie?

ICC kan met een onafhankelijke blik uw risico’s volledig in kaart brengen. Vervolgens kan zij beoordelen of de bestaande polissen aansluiten op de geïnventariseerde risico’s.

Op basis van een gedegen risico-inventarisatie en een analyse van de impact die deze risico’s hebben op uw bedrijfsvoering worden verbetermogelijkheden aangegeven.

U kunt hierbij denken aan:

 • Introduceren en meeschrijven van een risicomanagementbeleid dat aansluit op de strategie van uw onderneming.
 • De invulling van uw privacy beleid in combinatie met de AVG.
 • Het opstellen van een continuïteitsplan.
 • Toetsen waar verbeteringen in de voorwaarden en premiekosten binnen uw verzekeringsportefeuille mogelijk zijn.

Waarom ICC?
 

 • Ruime ervaring in het managen van (verzekerbare) risico’s.
 • Eén aanspreekpunt voor al uw riskmanagement vragen.
 • Geen verzekeringsgericht advies.
 • Ondersteuning bij de risico-inventarisatie binnen de High Level Structure van uw ISO-normeringen.
 • Verlaging van uw risicokosten door het afstemmen van de verzekeringsportefeuille op uw activiteiten en risicoprofiel.