Uw continuïteit en uw verzekeringen

Waarbij kunnen we u van dienst zijn?

Verzekeringen Verzekeringen

Uw continuïteit en uw verzekeringen
 

Een belangrijk deel van de organisaties die met serieuze incidenten te maken krijgt, denk hierbij aan een grote brand of het faillissement van een opdrachtgever, kan jarenlang zijn doelstellingen niet realiseren. Belangrijker nog, een groot deel gaat failliet. Dit ondanks het feit dat de verzekeringsmaatschappij de schade vergoedt.

Vragen die elke organisatie zich zou moeten stellen zijn: hebben we onze grootste risico’s echt goed in beeld? Welke maatregelen hebben we getroffen om de risico’s te beheersen? Is de continuïteit van de bedrijfsvoering, ook in tijden van crisis, gewaarborgd? Kunnen we onze klanten behouden en worden alle kosten die we moeten maken wel betaald? Kortom, sluiten uw verzekeringen aan op de risico’s die uw organisatie loopt en zijn deze in evenwicht met het risicoprofiel van uw organisatie?

ICC kan met een onafhankelijke blik uw risico’s bekijken en analyseren. Vervolgens kan zij beoordelen of  er een goede  aansluiting is met uw verzekeringsportefeuille. Op basis van een gedegen risico-inventarisatie en een analyse van de impact die deze risico’s hebben op uw bedrijfsvoering worden verbetermogelijkheden aangegeven.

U kunt hierbij denken aan:

  • Introduceren en meeschrijven van een risicomanagementbeleid dat aansluit op de strategie van uw onderneming.
  • Denk hierbij ook aan de invulling van uw privacy beleid in combinatie met de AVG.
  • Opstellen van een continuïteitsplan.
  • Toetsen van uw verzekeringsportefeuille op de huidige en toekomstige situatie.

Waarom ICC?
 

  • Ruime ervaring in het managen van (verzekerbare) risico’s.
  • AFM vergunning voor het adviseren over verzekeringen
  • Geen verzekeringsgericht advies.
  • Ondersteunen bij de risico-inventarisatie binnen de High Level Structure van uw ISO- normeringen.
  • Verlaging van uw risicokosten door het afstemmen van de verzekeringsportefeuille op uw activiteiten en risicoprofiel.